Rzeczoznawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Rzeczoznawcy

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych [1] poza pracownikami IJHARS,Oprócz pracowników Inspekcji:

1) próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
2) klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
3) klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,

oraz zostały wpisane do rejestru rzeczoznawców.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 1, rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, według zakresu uprawnień i specjalizacji dotyczącej rodzajów artykułów rolno-spożywczych.

Uprawnienia w zakresie:

  • ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw oraz pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych są nadawane bezterminowo,
  • ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych nabywane są na okres 3 lat.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego lub odbyła szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw może zostać wpisana do rejestru rzeczoznawców po uprzednim złożeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

  •  „Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców”
  • dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce na rachunek bankowy: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa za wpis do rejestru rzeczoznawców” (z podaniem imienia i nazwiska rzeczoznawcy) lub gotówką w kasie organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Kielc,

Osobie, która została wpisana do rejestru rzeczoznawców, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wydaje: decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz pieczęć imienną.

 

[1] ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r., poz.  z 1264 późn. zm.)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIJHARS KIELCE
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Monika Kobryn
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kobryn
Liczba odwiedzin:2221