Dostarczanie dokumentów elektronicznych do WIJHARS w Kielcach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pośrednictwem której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

  /kwp3w07u8d/skrytka

  /kwp3w07u8d/SkrytkaESP)

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

 1. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

wi_kielce@ijhars.gov.pl

 1. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy do sekretariatu WIJHARS w Kielcach Zagnańska 91, 25-558 Kielce (II piętro) na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB,
 • płyta CD lub DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym Epuap,  albo opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną- zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację,
 • Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB - w przypadku doręczania via ESP,
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych..doc, .docx, .gif, .jpg (-jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIJHARS KIELCE
Data utworzenia:2019-12-13
Data publikacji:2019-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sornat
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sornat
Liczba odwiedzin:474

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-18 12:55:51Katarzyna Sornataktualizacja adresu skrytek ePUAPDostarczanie dokumentów elektronicznych do WIJHARS w Kielcach